จี้มุก ประดับด้วยเพชรรัสเซีย ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก รวมพลอยและตัวเรือน 1.3 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.zero ซ.ม. จี้เพชร (รัสเซีย) เรียง 3 เม็ดตัวเรือนทองคำแท้ ninety % น้ำหนัก 0.5 กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง zero.three ซ.ม. จี้พลอยรูปหัวใจ สีม่วง ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก 1.zero กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง zero.7 ซ.ม. จี้พลอยรูปหัวใจ สีเขียว ตัวเรือนทองคำแท้ ninety % น้ำหนัก zero.eight กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง zero.8 ซ.ม.

แหวนทอง90 เพชรรัสเซีย

© Above Diamond 2022. เงื่อนไขและข้อตกลง. ความเป็นส่วนตัว.

แหวนทอง90 เพชรรัสเซีย

แหวนทอง90 เพชรรัสเซีย

จี้เพชร (รัสเซีย) ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก 1.6 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 ซ.ม. เพชรแท้ เพชรเทียม ต่างกันอย่างไรอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่แน่ใจว่า เพชรแท้ เพช… การวัดหาขนาดไซส์แหวนด้วยตัวเองการวัดหาขนาดไซส์แหวนด้วยตัวเอง หาขนาดแหวนจากแ… ทองK 8k,9k,10k,12k,14k,18k,22k,24k, ตราแสตมป์บนทอง บอกอะไรคุณ?

จี้พลอยรูปหัวใจ สีม่วง ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก 0.eight กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 ซ.ม. จี้เพชร (รัสเซีย) ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก 0.5 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.ม. จี้เพชร (รัสเซีย) ตัวเรือนทองคำแท้ ninety % น้ำหนัก 0.6 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง zero.5 ซ.ม. จี้พลอย สีเหลือง ตัวเรือนทองคำแท้ 90 % น้ำหนัก 0.9 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซ.ม.