Online Marketing การตลาดออนไลน์ ทำงานที่ สุขุมวิท13 (bts นานา) ดูแลร้านค้า online ต่างๆ เช่น shopee lazada จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และอื่นๆ เพื่อให้การขาย และการส่งเสริมการขายสำเร็จลุล่วง จัดทำ เนื้อหา บทความ เกี่ยวกับ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ดูแล social media เช่น fb ig line อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1 ผู… 65 ขอคำสั่งศาลระงับเว็บผิดกฎหมาย 728 URL ชี้ข่าวปลอมในโซเชียลสร้างความสับสน ตื่นตระหนกแก่ประชาชน ขอให้ตรวจสอบก่อนเชื่อและแชร์ ระวังทำผิด ก.ม. Online Marketing การตลาดออนไลน์ ทำงานที่ซอยศรีนครินทร์24 ทางบริษัทฯ กำลังขยาย ธุรกิจ และ ดำเนินงาน เตรียมพร้อมให้เข้ากับยุคสมัย ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การตลาด on-line ทำงานที่ อ่อนนุช 39 1 คิด จัดทำ การตลาด ร้านค้า online lazada shopee tiktok line my store และ social media เช่น youtube tiktok fb 2…

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติงานขายและการตลาด เป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมสนับสนุนการขาย พัฒนา ดำเนินการ และทบทวนนโยบาย การวางแผน กลยุทธ์ และระเบียบปฏิบัติ การสร้างและจัดการเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย บริหารจัดการและตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า … เจ้าหน้าที่จัดซื้อและผู้ช่วยจนท.จัดซื้อ เพศหญิง มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดลำดับความสำคัญได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการเจรา ต่อรอง ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็น… เจ้าหน้าที่การตลาด สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ดูแลระบบการสรรหาว่าจ้างและสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของส่วนงานสรรหาว่าจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ดีเยี่ยม สามารถนำเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล มาปรับใช้ในการทำงานด้านงานสรรหาได้ ติดต่อประสานงานทั้งในและภ… ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สายไหมอเวนิว) บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานภายในร้าน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในร้าน ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ ทำความสะอ…

แม่พิมพ์ซิลิโคน เครื่องประดับ

แม่พิมพ์ซิลิโคน เครื่องประดับ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ลาซาล อเวนิว) บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานภายในร้าน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในร้าน ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ ทำความสะอ… นักการตลาด ไลฟ์สด แนะนำสินค้า ขายสินค้า ประจำซอยศรีนครินทร์24 reside สด ให้ความรู้ แนะนำสินค้า ถ่ายวิดีโอ ให้ความรู้ แนะนสินค้า ทำคลิป วิดีโอ ให้ความรู้ แนะนำสินค้า ดูแล ร้าน online social media ประสานงาน ภายนอก ภายใน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งดสอบถามเรื่อง สมัครงานทางโ… เจ้าหน้าที่การตลาด-สื่อโฆษณา ถ่ายทำรีวิวรถยนต์ และทำโฆษณาเพื่อโปรโมทในช่องทางต่างๆ ดูแลแฟนเพจ facebook ยิงแอดโฆษณาต่างๆ ดูแลภาพลักษณ์โชว์รูม จัดแต่ง ตามเทศกาลต่างๆ จัด event โชว์รุมตามเทศกาล จัดกิจกรรม และ stay fb และงานส่งเสริมงานขาย ถ่ายรูปตัดต่อภาพ จัดทำวีดีโอ เสนอผลงาน… เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ทำการตลาด ใน shopee หรือ lazada สินค้าจากบริษัท ผลักดันยอดขายในช่องทาง lazada shopee ตามที่บริษัทกำหนด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลักดันสินค้าใหม่และเก่า เพี่อเพิ่มยอดขาย พัฒนาและดำเนินการทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจและรักษากลุ่มลูกค้า คิดโปร… เจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสด้านการรับรู้ของแบรนด์และการขายสินค้า ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆนอกสถานที่ เช่น การออกบูธตามงานเทรดต่างๆ และออกบูธจำหน่ายสินค้า วางแผนและดำเนินการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และจำหน่ายสินค้า ดูแลการตล… วิชาชีพ (ประจำโรงงานไทรน้อย) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน แนะนํา ฝึกสอน อบรมพนักงานในการปฎิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตรวจสอบหาสาเหตุ …

แม่พิมพ์ซิลิโคน เครื่องประดับ